Jose al Trombom y Coros

Andres a las Congas

Juanjo a la Guitarra

Edgar a la Percusion

Matias a la Gira