Jose al Trombom y Coros

Andres a las Congas

Juanjo a la Guitarra

Manu a la baterķa

Victor a la voz